ROMSİS AKADEMİ

Eğitim Kanalımız RomsisAkademi TV


Kısaca Romsis Akademi ?

about img

Türkiye’de Kurumsal ve KOBİ kategorilerindeki tüm işletmeler özellikle; Değişen yasal süreçler ve standartlar, Yeni teknolojiler ve rekabet koşullarının getirdiği yeni iş yapma biçimleri, Akademik/teorik kavramların iş pratiklerine dönüştürülmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi, pazara yeni giren ve işletmelerin kullanımına sunulan ürünlerin, hizmetlerin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi konularında rekabet güçlerini korumak amacıyla sürekli ve düzenli olarak eğitimlere, bilgilendirme seminerlerine, toplantılarına ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu amaç ışığında Romsis Akademi olarak sürekli eğitim faaliyetleri düzenleyerek katma değer üretmeye devam ediyoruz.

Romsis Akademi olarak firmaların ihtiyacı olan farklılık ve verimlilik için nitelikli insan gücünün büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu doğrultuda, son kullanıcılarımıza yönelik sertifika sistemini hayata geçirdik.

Romsis Akademi / 1

Romsis Akademi / 2

Romsis Akademi / 3

Romsis Akademi / 4